Spy in your Pocket

Sensor có mặt khắp nơi, từ những cái chạm trên Smart Phone bạn đang cầm /sử dụng hàng ngày. 
Từ trình duyệt web bạn truy cập hàng ngày cho đến cái camera trên laptop, speaker trên điện thoại, máy tính cũng có thể đã được sử dụng để thu thập thông tin.

Các thiết bị SmartHome như Google Home, Amazon Echo có thể lắng nghe mọi thông tin từ bạn và âm thầm gửi dữ liệu về Data Center để phân tích.

Tệ hơn, các IP Camera giá rẻ từ Trung Quốc có thể đã gửi dữ liệu hình ảnh, video về các máy chủ đặt tại Trung Quốc.

Các sensor ngày đêm thu thập dữ liệu/ hành vi của bạn và âm thầm gửi đến Data Center để phân tích, tổng hợp.

Google có thể vẽ ra bản đồ lịch sử các nơi bạn từng đến, các địa điểm bạn từng du lịch một cách chi tiết. Google cũng có thể vẽ ra hành vi tìm kiếm của bạn, bao gồm sở thích, mối quan tâm, các mối quan hệ của bạn.

Các nguồn dữ liệu ghi nhận từ Google hay đơn vị khác có thể dùng để phân tích, khai phá theo cách riêng và không chia sẻ cho bên thứ ba.
Trong một vài trường hợp dữ liệu này có thể cung cấp cho chính phủ.
Trường hợp tệnhất, như cái IP Camera giá rẻ của TQ có thể đã gửi dữ liệu về máy chủ đặt tại Trung Quốc.

Một chuyên gia trong lĩnh vực data từng nói: Dữ liệu – được thu thập liên tục từ nhiều nguồn – là mỏ dầu tiếp theo để khai phá.

Một chuyên gia khác từng đặt câu hỏi:
Bạn đang tìm kiếm thông tin trên Google hay Google đang lắng nghe để nắm bắt thông tin cá nhân của bạn?
Bạn đang xem Smart TV hay chiết TV đang quan sát bạn?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *