work

Nghề phân tích Marketing (Marketing Analysts)

Tổng quan Phân tích Marketing được xem là một trong những công việc quan trọng và đòi hỏi khắt khe nhất trong lĩnh vực Tiếp thị. Các chuyên gia này kiểm tra kỹ lưỡng bất kỳ thông tin liên quan nào có thể giúp công ty đưa ra quyết định sáng suốt về các chiến lược tiếp cận thị trường;… Read More »Nghề phân tích Marketing (Marketing Analysts)