Learn

Spy in your Pocket

Sensor có mặt khắp nơi, từ những cái chạm trên Smart Phone bạn đang cầm /sử dụng hàng ngày. Từ trình duyệt web bạn truy cập hàng ngày cho đến cái camera trên laptop, speaker trên điện thoại, máy tính cũng có thể đã được sử dụng để thu thập thông tin. Các thiết bị SmartHome như Google Home, Amazon Echo… Read More »Spy in your Pocket

Tại Sao Trung Quốc Đang Dẫn Đầu Về Công Nghệ Giáo Dục

Năm 2018, hơn 50% tổng số vốn đầu tư mạo hiểm cho lĩnh vực EdTechs (Education Technology – Công nghệ trong giáo dục) được đầu tư vào các công ty khởi nghiệp tại Trung Quốc. Theo một nghiên cứu được HolonIQ công bố đầu năm nay (2019), các công ty EdTech Trung Quốc đã nhận được nhiều tiền hơn tổng… Read More »Tại Sao Trung Quốc Đang Dẫn Đầu Về Công Nghệ Giáo Dục