Biểu Đồ Pie Chart

Pie Chart

Pie Chart được sử dụng rộng rãi trong các bài thuyết trình, Biểu đồ hình tròn giúp hiển thị tỷ lệ đóng góp hoặc phần trăm giữa các danh mục, bằng cách chia vòng tròn thành các “miếng bánh” tỷ lệ. Mỗi độ dài cung tròn đại diện cho tỷ lệ của từng danh mục, trong khi vòng tròn đầy đủ biểu thị tổng tổng của tất cả dữ liệu, luôn là 100%.

Biểu đồ hình tròn lý tưởng để giúp người đọc hiểu nhanh về sự phân bố tỷ lệ của dữ liệu. Tuy nhiên, nhược điểm chính của biểu đồ hình tròn là:

Không phù hợp với dữ liệu có nhiều giá trị: Tưởng tượng khi vòng tròn được chia thành nhiều hơn 20 giá trị hiển thị, lát cắt sẽ nhỏ và rất khó để đọc. Vì thế, bạn nên góp các giá trị nhỏ thành “others” hoặc cân nhắc sử dụng biểu đồ Bar Chart, Table, Heat-map thay thế.

Chỉ thể hiện một đại lượng (measure): Nếu bạn cần biểu đồ đơn giản để trình bày, Pie chart là lựa chọn. Nhưng nếu bạn cần nhìn rõ về sự so sánh 2 đại lượng, Stacked Bar Chart là lựa chọn tốt. Ví dụ: Bạn muốn xem tỷ lệ sản phẩm bán ra trong 01 tháng, bạn sử dụng Pie Chart. Bạn muốn xem tỷ lệ sản phẩm bán ra trong 01 tháng, so sánh giữa 12 tháng trong năm, Stacked Bar Chart là lựa chọn.

Không thể hiện giá trị tuyệt đối: Khi cần xem về giá trị tuyệt đối, Pie chart không phải là lựa chọn phù hợp.


Ngược lại, nếu bạn cần so sánh phần trăm đóng góp, theo cách đơn giản nhất thì Pie Chart là lựa chọn tuyệt vời.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *