Bản đồ HeatMap – Biểu đồ HeatMap Table

Heat Map

Bản đồ HeatMap trực quan hóa dữ liệu thông qua các biến thể trong màu sắc.

Có hai dạng Heatmap thông dụng là Heatmap Table và Heatmap trên bản đồ.

Đối với Table, HeatMap sẽ rất hữu ích để kiểm tra chéo dữ liệu đa biến (pivot table), thông qua việc đặt các biến trong các hàng và cột và tô màu các ô trong bảng. Bản đồ nhiệt rất tốt để hiển thị phương sai trên nhiều các biến, màu sắc giúp dễ dàng phát hiện xem có tồn tại bất kỳ mối tương quan nào giữa chúng hay không.

Thông thường, tất cả các hàng là một danh mục (nhãn hiển thị ở bên trái hoặc bên phải) và tất cả các cột là một danh mục khác (nhãn hiển thị ở trên cùng hoặc dưới cùng). Các hàng và cột riêng lẻ được chia thành các danh mục con, tất cả đều khớp với nhau trong một ma trận.

Các ô (cell) trong bảng có chứa dữ liệu phân loại được mã hóa thành màu quy định hoặc hiển thị giá trị số. Dữ liệu chứa trong một ô thể hiện mối quan hệ giữa hai biến trong hàng và cột kết tương ứng.

Heatmap cũng được sử dụng để thể hiện phân bổ trên Bản đồ, nơi có mật độ cao hoặc thấp, được phân biệt bởi gam màu nóng hoặc lạnh.

Heatmap cần bảng chú giải màu sắc để hiểu rõ hơn về biểu đồ. Có thể sử dụng một màu nhưng theo cấp độ màu từ nhạt đến đậm hoặc thể hiện nhiều màu sắc khác nhau.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *